top of page

ANBI

Stichting Ondersteuning Dierenwelzijn is aangewezen door de Belastingdienst als ANBI.

 

Een ANBI is een Algemeen Nut Beoogde Instelling.

 

Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Er is geen winststreven en de organisatie heeft volledige transparantie over haar activiteiten, beleid en financiële verantwoording.

 

ANBI instellingen en de donateurs kunnen gebruik maken van bepaalde fiscale voordelen bij donaties, nalatenschappen en legaten. De ANBI-status heeft daardoor voordelen voor zowel de stichting als voor de gever.

 

De stichting hoeft over ontvangen donaties, nalatenschappen en legaten geen schenkbelasting of erfbelasting te betalen. Donaties kunnen zo volledig gebruikt worden ter ondersteuning van het dierenwelzijn.

Ook de gever heeft een fiscaal voordeel, in veel gevallen kan de donatie worden afgetrokken van de inkomstenbelasting en bij bedrijfsmatige schenkingen van de vennootschapsbelasting.

 

Wilt u nagaan of een instelling waar u geld aan geeft, is aangewezen als een ANBI?

U kunt dan zoeken met het programma ANBI zoeken.

Voor Stichting Ondersteuning Dierenwelzijn zoekt u in het programma op: ST ONDERSTEUNING DIERENWELZIJN

ANBI.jpg
bottom of page