top of page

Wat we doen

Wij zijn een stichting met als missie het ont-zorgen van dierenwelzijnsmedewerkers. Wij nemen graag alle randzaken uit handen zodat deze medewerkers ongehinderd en met passie al hun tijd kunnen besteden aan de dieren.

 

U kunt hierbij denken aan het ondersteunen van hulpinstanties in de bedrijfsvoering en het ondersteunen van initiatieven van (particuliere) hulpverleners ten behoeve van het dierenwelzijn.

 

Iedereen die directe hulp verleent aan het dierenwelzijn verdient naar onze mening ondersteuning bij de uitvoering hiervan. Hierbij kunt u denken aan hulp op financieel-, bouwkundig-, en juridisch vlak.

 

Heeft u een probleem waardoor de zorg voor de dieren onder druk komt te staan?

Neem dan contact met ons op!

bottom of page